OTEVÍRACÍ DOBA | PO-PÁ: 8:30 - 17:00
 775 333 501

GDPR

Zpracování a uchovávání osobních údajů

Vážení klienti,
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v zákaznických kartách v rozsahu nezbytném pro
individuální zhotovení optického korekčního zdravotnického prostředku (typicky brýlí).
Pokud Vám byly zhotoveny brýle na poukaz od lékaře, pak jsou i tyto poukazy uchovávány
na základě zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. Pokud jste byli vyšetření
naším optometristou, pak také ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými
právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími
předpisy.
Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu
s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních
údajů (tzv. GDPR).
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo
požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje
nesprávné, nepřesné, změnily se atd.
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako klient povinnost
je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat.
Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš optometrista.